fbpx

Termeni si conditii

ava-space
ava-space

A. Introducere

Acești termeni și condiții vor guverna utilizarea site-ului nostru web disponibil la adresa www.avaspace.ro Utilizând site-ul nostru web, acceptați acești termeni și condiții în întregime; astfel, dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții total sau parțial, nu trebuie să utilizați site-ul nostru web Dacă vă înregistrati in cadrul site-ului nostru web, trimiteți orice materiale către site-ul nostru sau utilizați unul sau mai multe din serviciile noastre, vă vom cere să acceptați în mod expres acești termeni și condiții. Trebuie să aveți vârsta de cel puțin 18 ani pentru a utiliza site-ul nostru web; folosind site-ul nostru web sau acceptând acești termeni și condiții, ne garantați că aveți cel puțin 18 ani.

B. Notificare de drepturi

Copyright (c) 2021 www.avaspace.ro
Sub rezerva dispozițiilor exprese ale acestor termeni și condiții:

C. Permisiunea de utilizare a site-ului web

Dvs. puteti sa:

Cu excepția celor permise în mod expres de Secțiunea D.1. sau de celelalte prevederi ale acestor termeni și condiții, nu trebuie să descărcați niciun material de pe site-ul nostru web și să nu salvați niciun astfel de material pe computer. Cu excepția celor permise în mod expres de acești termeni și condiții, nu trebuie să editați sau să modificați altfel niciun material de pe site-ul nostru web.

Cu excepția cazului în care dețineți sau contrulați drepturile relevante asupra materialului, nu trebuie să:

În pofida Secțiunii D.4., puteți redistribui newsletter-ul nostru în formă tipărită și electronică către orice persoană. Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau restricționa accesul la site-ul nostru web, la zonele site-ului nostru web și / sau la funcționalitățile de pe site-ul nostru web. Putem, de exemplu, să suspendăm accesul la site-ul web în timpul întreținerii serverului sau când actualizăm site-ul web. Nu trebuie să oculiți sau să încercați să oculiți orice măsuri de restricție de acces pe site-ul web.

D. Utilizarea necorespunzătoare a site-ului

Nu trebuie sa:

Nu trebuie să utilizați datele culectate de pe site-ul nostru web pentru a contacta companii sau alte persoane sau entități Trebuie să vă asigurați că toate informațiile pe care ni le furnizați prin intermediul site-ului nostru web sau în legătură cu site-ul nostru web, sunt adevărate, exacte, actuale, complete și care nu induc în eroare.

E. Drepturile noastre de a folosi continutul dumneavoastra

F. Garanții limitate

Nu garantăm:

Ne rezervăm dreptul de a întrerupe sau modifica oricare sau toate serviciile site-ului nostru web și de a opri publicarea site-ului nostru web, în orice moment, la latitudinea noastră, fără notificare sau explicație; și, în măsura în care se prevede în mod expres altfel în acești termeni și condiții, nu veți avea dreptul la nicio compensație sau la orice altă plată la întreruperea sau modificarea serviciilor site-ului sau dacă încetăm publicarea site-ului

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă și sub conținutul secțiunii H.1., excludem toate reprezentările și garanțiile referitoare la obiectul acestor termeni și condiții, site-ul nostru web și utilizarea site-ului nostru web

G. Limitări și excluderi ale răspunderii

Nimic din acești termeni și condiții nu va:

Limitările și excluderile răspunderii prevăzute în această secțiune H. și în alte părți în acești termeni și condiții:

În măsura în care site-ul nostru web și informațiile și serviciile de pe site-ul nostru sunt furnizate gratuit, nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere sau daune de orice natură.

Nu vom fi răspunzători pentru dvs. cu privire la pierderile care rezultă din orice eveniment sau evenimente în afara contrulului nostru rezonabil

Nu vom fi răspunzători pentru dvs. cu privire la pierderi de afaceri, inclusiv (fără limitare) pierderea sau deteriorarea profiturilor, veniturilor, utilizării, producției, economiilor anticipate, afaceri, contracte, oportunități comerciale sau bunăvoință.

Nu vom fi răspunzători pentru dvs. cu privire la orice pierdere sau corupție a oricăror date, baze de date sau software.

Nu vom fi răspunzători pentru dvs. cu privire la nicio pierdere sau deteriorare specială sau indirectă

H. Încălcări ale acestor termeni și condiții

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale acestor condiții, dacă încălcați în vreun fel acești termeni și condiții sau dacă suspectăm în mod rezonabil că ați încălcat acești termeni și condiții în vreun fel, putem să:

În cazul în care suspendăm sau interzicem sau blocăm accesul dvs. la site-ul nostru web sau la o parte a site-ului nostru, nu trebuie să întreprindeți nicio măsură pentru a evita această suspendare sau interdicție sau blocare (inclusiv fără limitare crearea și / sau utilizarea unui cont diferit)

I. Modificări

J. Anulabilitate

K. Întregul acord

L. Drept și jurisdicție

M. Detaliile noastre

Acest site web este deținut și operat de AVA SPACE S.R.L., având sediul social în Sibiu, Talmaciu, Str. Sperantei, 3, 555700

Suntem înregistrați în România sub numărul de înregistrare la registrul comerțului J32/1522/2021 și cod unic de înregistrare 44694400

Ne puteți contacta: